V úterý 22. listopadu zavítaly mezi děti do tříd druhého a pátého ročníku metodičky prevence z Krajské Pedagogicko-psychologické poradny ve Zlíně. Děti si užily interaktivní preventivní programy primární prevence rizikového chování, které je především poučily o věcech vážných, ale také se během nich pobavily. Ve 2. ročníku se jednalo o program Online ZOO o základních pravidlech bezpečného chování na internetu a nebezpečích číhajících na děti ve virtuálním světě. V 5. ročníku proběhl preventivní program Každý jsme jiný, který byl zaměřený na práci s emocemi. Seznámil naše nejstarší děti s životem lidí s odlišností a tolerancí k jinakosti druhých. Tyto programy přispívají k specifické prevenci rizikového chování a minimalizaci rizikových projevů chování žáků a jsou součástí minimálního preventivního programu školy.