Do povelikonočního úterý žáci 2. A vstoupili nabitým programem v podobě preventivně výchovné činnosti v oblasti požární ochrany. Toto prvoučné téma je součástí řešení mimořádných událostí u žáků ZŠ. Projekt vedl Ing. Jiří Moskva, který je odborně vyškolený pro preventivní práci s dětmi. Beseda a dialog byl podpořen využitím interaktivních technik i obrázkovým materiálem. Završením poutavého a poučného bloku byl příjezd hasičského auta z SDH Kunovice. Děti se seznámily s technikou hasičů, což byla pro ně velmi atraktivní praktická součást výuky, jež při běžné hodině nezažijí.
Tímto děkujeme všem zúčastněným za zorganizování celé akce.