Na školní zahradě probíhaly první boje v přespolním běhu, dnes mezi žáky čtvrtých tříd.