Věděli jste, že tři původně pusté ostrovy na řece Moravě byly na počátku 9. století osídleny slovanským lidem, přičemž stěžejní úlohu hrál tzv. Svatojiřský ostrov, nazývaný podle kaple sv. Jiří, která na něm stála? Sídelní areál na území dnešního Starého Města, Uherského Hradiště a Sadů patřil nepochybně k centrům Velké Moravy. Byla zde soustředěna mocenská správa, řemeslná výroba a obchod i náboženská a kulturní sféra. Později listina krále Přemysla Otakara II. z 15. října 1257 dosvědčuje, že město bylo založeno na ostrovní půdě, náležící velehradskému klášteru.
My ze 4. B. to už víme a dnes jsme navíc navštívili bývalý Františkánský klášter, dnes sídlo Moravského Zemského Archivu, Magistrát města, Knihovnu BBB a Galerii Slováckého muzea. Historie nás upoutala, je to dobrodružné a zajímavé hledat a zkoumat otisky doby před staletími.