Naposled se setkal lektor výuky první pomoci p. Mojžíš se žáky 5.tříd, aby si spolu zopakovali laickou první pomoc a nástrahy nastávajících prázdnin. Ve dvou blocích se žáci seznámili nejen se život zachraňujícími úkony, ale také s nebezpečím alergií, přehřátí, mdloby či otravy z rostlin a hub. Děti se dověděly jak ošetřit drobná poranění, jaký je postup při odstranění klíštěte nebo jak se zachovat při bodnutí hmyzem. Součástí besedy byla i diskuze na téma nebezpečí návykových látek. Přejeme si, abychom žádnou z těchto nabytých vědomostí během léta nepotřebovali!