Děti z II. B prožily v úterý 18.4. příjemné dopoledne s naší paní psycholožkou. Společně strávený čas
byl vyplněn hrami a netradičními aktivitami, které vedly k dalšímu rozvoji sociálních, osobnostních a
komunikačních kompetencí našich druháčků. Bylo to perfektní!