Vánoční pohádkové dozvuky pokračovaly u všech druháků při naší pravidelné měsíční návštěvě místní knihovny. Ve čtenářském koutku žáci odpovídali na otázky paní knihovnice a aktivně spolupracovali. Umí rozlišovat klasické a moderní pohádky, orientují se v českých i cizích pohádkách, znají pohádkové postavy, kouzelné rekvizity, rozliší časovou posloupnost a průběh děje s výchovným důrazem vítězství dobra nad zlem. Na závěr první části si vyslechli čtenou pohádku, Hrnečku vař. O této pohádce si poté ve třídách vypravovali a ve skupinkách vytvářeli písemné práce. Na závěr pokračovalo vrácení a vypůjčení nových knih.