SBĚR PAPÍRU A HLINÍKU – ZŠ a MŠ TelecíBěhem října a listopadu probíhal na naší škole tradiční sběr starého papíru, do kterého se zapojily všechny třídní kolektivy a s pomocí rodičů byly naplněny skoro dva kontejnery.
Nejvíce kilogramů se dařilo nashromáždit žákům z 1.A, 2.B a 5.B.

Děkujeme každému, kdo se podílel na záchraně stromů a sbíral starý papír.