V měsíci listopadu budeme s dětmi ve školní družině objevovat další pohádku. Tentokrát to bude pohádka
„O perníkové chaloupce“. V průběhu měsíce seznámíme děti s klasickou i veršovanou podobou této pohádky.
Na toto téma čeká děti spousta zajímavých kreativních i pohybových aktivit.

Nezapomeneme ani na blížící se adventní období, plné tajemného vánočního očekávání, které si s dětmi také
společně přiblížíme.

Perníková chaloupka – Školička U Draka