V posledních listopadových dnech jsme se rozloučili s pohádkou O perníkové chaloupce a povídali jsme si s dětmi o krásném období tajemného očekávání – o adventu. Četli jsme si adventní pranostiky a básničky, vyráběli jsme si adventní svíčky a věnce.
A pokud se vám zdá, že jsme při našich venkovních aktivitách zabloudili úplně do jiné pohádky, tak vězte, že i v lese u perníkové chaloupky určitě nějaký jelen bydlel:).
V příštím týdnu už se těšíme na vánoční tvoření, které nás ve všech odděleních čeká.