Ocenění pedagogických pracovníků škol a školských zařízení města Uherské Hradiště si převzala ve čtvrtek 27. dubna 2023 v sále Reduty Mgr. Eva Martyčáková. Při slavnostním setkání zde byli představeni nominovaní pedagogičtí pracovníci a z rukou vedení města obdrželi poděkování za svoji činnost s dětmi a mládeží.
Paní učitelka Martyčáková byla navržena pedagogickým sborem na základě svého přístupu k výuce a žákům, začleňování projektové výuky a inovativních metod při vzdělávání. Svým přístupem k práci a obětavým, zodpovědným vztahem k dětem si získala respekt pedagogů i rodičů.