V prvním týdnu nového roku jsme si ještě na chvíli připomněli Vánoce a svátky. Popovídali si, co kdo zažil a hlavně, co nám Ježíšek nadělil pod stromeček. Ani na školní družinu nezapomněl. Děti s nadšením rozbalovaly nové deskové hry, stavebnice i karty. Děkujeme.
Po vyzkoušení nových her jsme se vrátili k celodružinové akci „Z pohádky do pohádky“. V měsíci lednu nás čekají zvířecí kamarádi, pejsek a kočička. Seznámili jsme se s knihou, autorem a ilustrátorem Josefem Čapkem a představili si hlavní postavy. Při čtení prvního příběhu se dozvídáme, jaké trápení mají pejsek a kočička s dětmi. Na to jsme navázali debatou, jak se správně ke zvířátkům chovat, ale také, jak těm, co žijí ve volné přírodě, přes
zimu přilepšit. Zaneste i vy nějakou tu zvířecí dobrotu do krmelců, či nasypte do krmítek. Určitě zvířátka
potěšíte.