Součástí literární výchovy a rozvoje čtenářské gramotnosti je pravidelná návštěva Knihovny BBB v Uherském Hradišti. Žákům III. A byla paní knihovnicí představena současná česká dětská próza, poezie a její autoři. Hlavním tématem beletrie i poezie byly děti. Na závěr si třeťáci mohli vypůjčit knihy pro své mimočítankové čtení.