Preventistka Policie ČR por. Bc. Milena Šabatová velmi podrobně informovala žáky 5. tříd o nebezpečích a rizicích online světa, světa internetu, digitálních her a sociálních sítí. Během besedy se žáci dovídali o nástrahách internetového prostoru také prostřednictvím konkrétních případů, se kterými se mohou setkat v běžném životě.
Problematika kyberprostoru je pro nezkušeného uživatele sociálních sítí nebezpečným prostorem a proto je nutné s dětmi na toto téma pravidelně komunikovat. Paní preventistka dětem vysvětlila, jak mají postupovat v případě, že se setkají v online komunikaci s nežádoucími zprávami, šikanou, stalkingem atd. Na závěr besedy zodpověděla dětem všechny dotazy.