Ve středu 14. 2. zavítala do pátých tříd paní preventistka od Policie ČR. Žáky seznámila s nebezpečnými jevy spojenými s používáním internetu a mobilních telefonů. Pomocí prezentace vysvětlila žákům, co je kyberšika a kyberstalking. Na závěr všichni žáci dostali informační kartičky s touto problematikou.