V době adventu jsme mysleli také na obyvatele v domově seniorů. Abychom je potěšili, žáci napříč ročníky předem v hodinách slohu pro ně napsali dopisy. Obsahem dopisů byla i vánoční přání a drobnosti vyrobené našimi prvňáčky. Velkou radost seniorům udělalo hudební, pěvecké a dramatické vystoupení dětí školy. Společně si zazpívali a užili si sváteční chvíle. Za odměnu děti obdržely od babiček pletené hračky.