Do knihovny si děti ze 4.A chodí pravidelně půjčovat knihy každý měsíc. Tentokrát si pro ně na pátek 9.6. paní knihovnice připravila čtení z knihy Petry Braunové Nejhorší den v životě třeťáka Filipa L. Zápletka příběhu byla dramatická. Díky nedorozumění a touze po pomstě šlo i o život… Naštěstí tento příběh skončil dobře. Děti si pak o zápletce a vzniklém problému povídaly a hledaly jiná možná řešení situace…