Žáci 3.A navštívili Galerii Slováckého muzea, kde se dozvěděli spoustu zajímavých věcí o historii budovy. Děti už ví, co vše se v galerii vystavuje, jaká tvorba se jak jmenuje a také na sebe nechaly dýchnout tvorbu malíře Karla Práška. Nejvíce je zaujalo abstraktní ztvárnění různých stromů, které si potom žáci zkusili také sami napodobit.
Práce se jim opravdu vydařily.