Vzhledem k tomu, že ve třídě 3. B vznikl v letošním školním roce nový třídní kolektiv, byla na podporu zdravých vrstevnických vztahů pozvána pracovnice pedagogicko – psychologické poradny. Žáci se učili kooperaci ve třídě, hravou formou si uvědomili svou vlastní roli v kolektivu, učili se spolupráci a vzájemnému respektu. Dvouhodinový preventivní program si společně užili.