Ve dnech 16. a 17. dubna se uskuteční pracovní setkání žáků se spisovatelkou Klárou Smolíkovou. K prodeji budou, spisovatelkou, také nabídnuty tyto knihy (foto níže). V případě zájmu, do 10. dubna, informujte emailem třídního učitele, s uvedením názvu knihy a počtu. Žák obdrží knihu v den akce po zaplacení.

Nabídka knih Kláry Smolíkové