Ve středu 22.2.2023 jsme měli tu čest, přivítat u nás ve 3.A známého herce ze Slováckého divadla p.
Josefa Kubáníka. Pan Kubáník u nás strávil asi hodinu a byla to velmi zajímavá a zábavná část dne.
Děti velmi pozorně naslouchaly a také kladly spoustu otázek, na které pan Kubáník velmi poutavě
odpovídal. Dokonce si s námi zahrál i nějaké hry jako např. pantomimu nebo hádej kdo jsem. Pan
Kubánik je velmi sympatický, přátelský a velmi pěkně si to s námi užil. Děkujeme.