Naši žáci se zapojili do výtvarné soutěže Mé toulky za zvěří, kterou vyhlásil Okresní myslivecký spolek Uherské Hradiště. Během ledna přenesli na papír různými výtvarnými technikami své zážitky z přírody, které získali při procházkách a při pozorování zvěře. Vybraná díla budou vystavena na Okresní chovatelské přehlídce trofejí 15. – 16. 4. 2023 ve Starém Městě, kde proběhne i slavnostní vyhlášení vítězů v jednotlivých kategoriích. Vítězné práce budou zaslány do národního kola soutěže.