V úterý 21.2.2023 to v Mařaticích žilo! Ve všech ulicích se procházely průvody masek, které cestou zpívaly a dováděly. U několik domů se zastavily a převedly své masopustní vystoupení. Tento průvod byl zakončením projektu MASOPUST, do kterého se zapojila celá škola. V rámci tohoto projektu se děti dozvěděly něco o historii této tradice, zjistily, které masky se tradičně v průvodu objevovaly a také jestli měly nějaký zvláštní význam. Ke konci tohoto období si žáci vyrobili masku, připravili písně, vystoupení a dnes vyrazili masopustního průvodu. Všichni žáci měli krásné masky, dokonce se objevily masky jako Slaměný, Strakatý nebo Medvěd.