Měsíc duben se nese ve znamení filipojakubské noci a svátku čarodějnic. Proto i nás ve školní družině čeká malá čarodějnice se svým havranem a zajímavými příběhy.
Než ale s malou čarodějnicí prožijeme spoustu dobrodružství pomocí příběhů z pohádkové knížky a také při různých hrách a tvoření, připomeneme si blížící se velikonoční období.  K těmto krásným jarním svátkům se váže mnoho lidových tradic a zvyklostí. Malování kraslic, pletení pomlázky, pečení beránků a mazanců…
Děti se také mohou těšit na oblíbenou aktivitu z minulého roku – péče o Tamagothiho kraslici.
Věříme, že si všechny aktivity užijeme v příjemném jarním počasí a že nás sluníčko už aspoň trošku zahřeje.