Žáci 5. A zavítali do knihovny B. B. Buchlovana v Uherském Hradišti. Zopakovali si literární žánry a vyslechli krátké ukázky z tvorby našich i světových autorů. Ty pak přiřadili k daným literárním žánrům a vhodně je pojmenovali. Práce se jim moc líbila, pro příběhy vymysleli spoustu jedinečných názvů.
Žáci se do knihovny zase brzy vrátí. Tentokráte to bude beseda na téma Svět první republiky.