Pedagogové naší školy využili letošní léto také ke svému dalšímu vzdělávání a v rámci mezinárodního programu Evropské unie Erasmus+ vyrazili na Kypr. Škola totiž uspěla s žádostí na projekt Budoucnost bez bariér, který je zaměřen na profesní rozvoj pedagogů v oblasti jazykového vzdělávání prostřednictvím zahraničních mobilit. V jazykové škole English in Cyprus ve městě Limassol paní ředitelka a paní učitelka Kaláčová absolvovaly dvoutýdenní jazykový kurz General English Standard. Kurz byl zaměřen na rozvoj všech jazykových dovedností a jeho hlavním cílem bylo zlepšit schopnost efektivní komunikace v angličtině. Ve třídě se setkaly se studenty z mnoha zemí světa různého věku a profesního zaměření. Pobyt na tomto slunečném ostrově ve Středozemním moři na pomezí Evropy a Asie byl přínosnou a zajímavou zkušeností z pohledu jazykového vzdělávání i seznámení se zdejší odlišnou kulturou a reáliemi. Získané jazykové kompetence a zkušenosti přispějí k dalšímu zkvalitnění výuky anglického jazyka.

Erasmus+ | Gymnázium Karviná, příspěvková organizace