Na závěr podzimu zavítala mezi žáky druhých tříd pracovnice Přírodovědného centra Trnka. Les je prostředím odpočinku, poznáváním různých přírodnin, sběrem jedlých plodin a dodržováním závazných lesních a ekologických pravidel. Žáci pracovali jednotlivě, ve dvojicích a týmově v kruhu. Poznávali a rozlišovali podle obrázků různé jehličnaté a listnaté stromy, přiřazovali k nim jejich plody. Zajímavá byla aktivita k vytvoření dvojice listů jarního a podzimního. Na závěr žákům byly předány lupy a mobilní mikroskopy, kterými pozorovali detaily lesní přírody. Tímto také děkujeme paní Pavelčíkové za zajímavou besedu.