Tématem přírodovědy ve druhém pololetí páté třídy je „člověk“ a děti v 5.B jej zahájily malým projektem, který je detailněji seznámil s kosterním systémem člověka. Práce v týmech vyžadovala komunikaci, vyhledávání informací, spolupráci při tvoření a následnou vzájemnou kontrolu a hodnocení práce. Vznikly tak dvě kostry,  díky nimž si záci upevnili a rozšířili nejen své znalosti, ale taky to byla zábava. Už se těšíme, jak postupně budeme pokračovat a společně odkrývat fungování lidského těla.