Po účasti žáků na koncertě Filharmonie Bohuslava Martinů ve Zlíně, kde zazněly skladby našich nejznámějších skladatelů, začala závěrečná část školního projektu, kdy žáci získané poznatky, hudební a estetické prožitky ze světa vážné hudby ztvárnili do výtvarných a slohových prací, které jsou vystaveny na spojovací chodbě školy. Poděkování patří všem zúčastněným.