7. března jsme se všichni zúčastnili výchovného koncertu Filharmonie Bohuslava Martinů. Cílem bylo přiblížit dětem svět vážné hudby prostřednictvím všech hudebních nástrojů celého orchestru. Koncert provedl časem i krajinou v názvu Českomoravská cesta. V různých skladbách se objevily umělecké i lidové tradice našich nejznámějších hudebních skladatelů: A. Dvořáka, V. Nováka, L. Janáčka, B. Martinů a B. Smetany, od kterého zazněla symfonická báseň Vltava. Návštěva koncertu byla součástí školního projektu a nyní bude následovat zpětná vazba žáků, ztvárnit zážitky, pocity a emoce ilustracemi či písemným vypravováním.