Stejně jako v předchozích letech i letos proběhl tradiční Karneval na ledě. Na ledové ploše se sešlo mnoho zdařilých kostýmů a masek. Děti si mohly zasoutěžit v několika disciplínách a celá akce vyvrcholila štědrou tombolou. Tímto jménem SRPDŠ děkujeme všem sponzorům a pedagogickému sboru za pomoc s organizací.