Vážení rodiče, milé děti.
Od pondělí 3. 4. 2023 se opět uskuteční v naší škole sběr starého papíru.

Svázaný a zvážený papír vkládejte, prosím, do kontejneru přistaveného za budovou školy.
Pokud kontejner nebude přistaven, ukládejte papír do venkovní učebny. Hmotnost
odevzdaného papíru nahlaste, prosím, třídní učitelce.

Sběrem starého papíru pomáháme chránit naši přírodu. Všem, kdo se sběru zúčastní,
předem děkujeme.