Kdy?
Od 21.3. 2024 do naplnění kontejneru.
Co sbíráme?
Noviny, časopisy, letáky, kartony. Sběr noste, prosím, svázaný a zvážený.
Kam sběr uložit?
Do kontejneru za budovou školy.
Pokud nebude kontejner k dispozici, uložte papír do venkovní učebny. 

DĚKUJEME, ŽE POMÁHÁTE ŠETŘIT NAŠE LESY.

Sběr starého papíru pokračuje - Základní škola T. G. Masaryka - Mařatice