Celoškolní projekt pokračoval i v listopadu. Žáci se k vesmíru vrátili v přírodovědě, ve výtvarné výchově i pracovních činnostech. Páťáci v přírodovědě zkoumali sluneční soustavu a vytvořili krásný plakát se spoustou zajímavých informaci. Ve výtvarné výchově a pracovních činnostech vznikly sluneční soustavy, kosmonauti, kosmické lodě a jiná vesmírná tělesa. To, že se práce dětem líbila, svědčí výstava, kterou můžete zhlédnout v prostorách školy.