Ve spolupráci s Krajskou hygienickou stanicí Zlínského kraje proběhl v 5. A a 5. B preventivní program o zdravém životním stylu. Žáci se také hravou formou seznámili s tím, jak má být pestře sestavená strava pro zdravý vývoj člověka.