Putování páťáků začalo na Masarykově náměstí, kde je přivítal sám Přemysl Otakar II. se svou chotí a připomněl vznik Uherského Hradiště. Život ve středověku prožili prostřednictvím hraných scén, které souvisí s historií města. Viděli, jak dopadne nepoctivý obchodník, kde byla umístěna poctivá váha, co předcházelo stavbě zbrojnice a připomněli si pověst o Matyášově bráně. Ani Hradišti se nevyhnuly pohromy a jednu z nich připomíná Mariánský sloup. V obřadní síni současné radnice se seznámili s malířem Jožou Úprkou a jeho malbami. Historická procházka byla věnována 765. výročí založení města.