Ano, páteční projekt čtvrtých tříd ukázal mocné kouzlo dávných časů, které zasáhlo žáky prvních až pátých tříd. Na školní zahradě ožila na 90 minut historie. Představili se nejen mocní králové, spanilé královny, kněžny a knížata, slavní vojevůdci, moudří kazatelé a věrozvěstci, ale i udatní rytíři, panoši a lučištníci. Na jedenácti stanovištích se prostřídalo 140 dětí se svými průvodci. Úkolem bylo napřiklad: rozluštit šifru psanou hlaholicí, poskládat puzzle portrétů slavných evropských panovníků, naučit se střílet z luku, sestavit text o mistru Janu Husovi, rozvíjet rytířskou obratnost, vytvořit ebr z přírodnin a další. Přípravu a organizaci projektu zvládlo 40 čtvrťáků v rámci rozvoje klíčových kompetencí. Děti byly moc šikovné a celá akce se vydařila.