Konec září si žáci 4.A užili po svém. V pátek navštívili Archeoskanzen Modrá, kde si mohli prakticky vyzkoušet život v době Velké Moravy. Pekli placky, kuli železo, shlédli výrobu keramiky a na vlastní kůži si vyzkoušeli školství v 8. století. Čekaly je také historické kostýmy a zbraně, které si mohli vyzkoušet. Svůj pohled do historie zakončili na školním hřišti, kde se sešli s několika historickými osobnostmi, které představovali jejich spolužáci. Navštívila nás např. Božena Němcová, Marie Terezie, Anežka Česká, ale i Bivoj nebo Jan Žižka. Vrcholem dne bylo přespání ve škole a noční hra.