Poslední říjnový den proběhl ve strašidelném duchu Halloweenu. Každá třída směrovala aktivity k probíranému učivu hravou i netradiční formou. Aktuální učivo bylo procvičováno daltonskou výukou, únikovou hrou, skupinovou prací a didaktickými hrami. Starší žáci také porovnávali anglosaský svátek s tradicí českých dušiček. Pro tento den byly pro děti nachystány tematicky laděné listy a všichni měli možnost přijít v kostýmech. Neodmyslitelnou součástí byla atmosféra strašidelně vyzdobených tříd.