Čtvrteční odpoledne bylo výzvou pro angličtináře tentokrát ze třetích a čtvrtých tříd. Čekal je test
v poslechu, čtení, psaní a rozhovor v angličtině. Děti přistoupily k zadaným úkolům velmi odhodlaně,
dokázaly se koncentrovat. Mnozí prokázali výborné znalosti, rychlé reakce, ale i vytrvalost v plnění
úkolů. Tato zkušenost jim velmi pomůže při dalších jazykových zkouškách nebo certifikátech
Cambridge English.