Tradičně i žáci druhého ročníku absolvují základní plavecký výcvik, který ještě rozvinou ve třetí třídě. V současném období si osvojují základní plavecké dovednosti, dále se učí hygienickým návykům, seznamují se s bezpečnostními pravidly chování při plavání v bazénu i v přírodních podmínkách. Nelze ani opomenout vytváření pozitivních charakterových vlastností.