V listopadovém sebehodnocení se žáci zamýšleli nad svými čtenářskými dovednostmi. Baví mě čtení? Vím o čem čtu? K rozvoji čtenářské gramotnosti nám pomáhá školní knihovna, kterou můžeme navštěvovat v některých dnech
o velkých přestávkách. V pátek 1. prosince jsme pokračovali v pravidelné návštěvě knihovny v Mařaticích. Každý z žáků se zde již umí orientovat, vracet a půjčovat si nové knihy. Nejenom prohlížení knih, ale i čtení časopisů je pro žáky zajímavé. K tomu slouží čtenářské koutky knihovny. Již nyní se těšíme nad lednovou návštěvou knihovny, která bude i spojena s pohádkovou besedou.
Krásné Vánoce s knihami.