Na konci listopadu navštívila 4.A dopravní hřiště. Žáci velmi pozorně sledovali výukové video zaměřené na pohyb cyklisty v dopravním provozu. Všechny důležité situace si znovu zopakovali s instruktorem dopravního hřiště a následně vše vyzkoušeli v praxi. Součástí praktické části byla i jízda zručnosti a někteří šikovní žáci si odnesli reflexní doplňky. Tato výuka byla velmi přínosná, a také velmi náročná na orientaci mezi všemi dopravními značkami a semafory.