Na úterý 7. 2. 2023 připadá jubilejní 20. ročník Dne bezpečnějšího internetu. V tento den si řada zemí po celém světě připomíná důležitost bezpečného chování v prostředí internetu. V posledních letech se stále zvyšuje počet trestných činů spadajících do kyberkriminality a nejedná se „pouze“ o internetové podvody, ale také o pornografii, kyberšikanu, vyhrožování atd. Mezi oběti patří často právě ti nejzranitelnější – děti, z nichž některé tráví na internetu mnohdy přemíru volného času a bez kontroly rodičů. Je nezbytné děti vést k zodpovědnému a bezpečnému chování v online prostředí a zejména na sociálních sítích, kde na ně číhají tzv. predátoři. Internet může být lepším a bezpečnějším místem, ale cesta k tomu je dlouhá.
Vážení rodiče, sledujte, prosím, pohyb Vašich dětí v online prostoru, který je plný nástrah a rizik. Spolupráce s Vámi je zásadní. Bezpečnost v kyberprostoru probíráme i s našimi nejmenšími žáky a kyberprevence představuje velké téma primární prevence rizikového chování. Ve škole probíhá řada aktivit, projektů a preventivních programů, které děti učí, jak se mají chovat a chránit v online prostoru. Nezapomínejme, že internet je dobrý sluha, ale zlý pán!

 

Asociace bezpečná škola z.s. – Bezpečná škola – náš cíl