Našim prvňáčkům z 1. B a 1. C pomalu končí školní rok, a protože se v tomto roce naučili číst, byli slavnostně pasováni na čtenáře. Pasování proběhlo 20. června v knihovně B. B. Buchlovana, která připravila i zábavné úkoly a jazykolamy. Děti předvedly znalost abecedy a čtenářskou dovednost. Na závěr prvňáčci složili slib
čtenářů a jako odměnu dostal každý dětskou knihu. Dětem přejeme pěkné zážitky z četby knih.