19. 3. proběhl celoškolní projekt Jaro. Žáci 5. ročníků si pro ostatní připravili deset témat spojených s jarem. Společně s několika čtvrťáky vedli skupiny namíchané z žáků ostatních tříd. Všichni si zasoutěžili, vedli své stanoviště s vědomostně pohybovou aktivitou a nakonec vytvořili plakáty, které si můžete prohlédnout v prostoru u školní jídelny. Svou práci na závěr společně vyhodnotili a shodli se na tom, že se akce vydařila. Budeme se těšit na další meziročníkovou spolupráci.