Poslední zářijový den jsme si ve škole náramně užili! Opustili jsme lavice a vyrazili společně s kamarády ven. Naši prvňáčci pro nás připravili projektový den, během kterého jsme zavítali do světa pohádek a minulých dob. Prošli jsme se prosluněnou podzimní přírodou v okolí Mařatic a nedočkavě jsme vyhlíželi fáborky, které nám ukazovaly správný směr našeho putování. Čekalo na nás sedm zastavení, na kterých jsme plnili úkoly. Nebyly vůbec jednoduché, ale díky spolupráci a vzájemné pomoci jsme je zvládli. Procvičili jsme si paměť při hradním bingu, zápasili jsme v netradičním rytířském souboji, skládali pohádkové puzzle. Vytvořili jsme erby z přírodnin a podařilo se nám nalézt patnáct strašidel, z nichž některé důvěrně známe. Vyzkoušeli jsme si správnou trefu a na závěr jsme zachránili princezny. Po úspěšném splnění všech úkolů každá třída získala sedm klíčů a ve škole na nás čekala čerstvě upečená výborná sušenka.