Dne 13. dubna se žáci naší školy zúčastnili projektu Bezpečnost a zdraví. Ve smíšených skupinách si v okolí školy prošli jednotlivá stanoviště, kde ve spolupráci s pedagogy, Policií ČR a hasiči plnili úkoly. Ty byly zaměřeny na dopravní výchovu, první pomoc, hašení požárů a jejich prevenci. Žáci měli také příležitost si prohlédnout

hasičské auto od dobrovolných hasičů z Mařatic. I když nám počasí nepřálo, děti si projekt užily a na závěr každé získalo od Policie ČR malou odměnu.