Páťáci měli v rámci přírodovědy možnost seznámit se s pravidly laické první pomoci. Pod dohledem lektora p. Mojžíše se dověděli vše potřebné o kardiopulmonální resuscitaci. Vyzkoušeli si na figuríně nepřímou srdeční masáž a zopakovali si postup pro přivolání první pomoci. Zajímavostí byl automatizovaný externí defibrilátor, který mohou děti a jejich rodiče použít na veřejných místech a pomoci tak postiženému před příjezdem záchranné služby. Dále se učili, jak poskytnout první pomoc při krvácení, jak použít škrtidlo či přiložit tlakový obvaz. Seznámili se s pravidly 5T i aplikací „záchranka“. Součástí bylo i společné povídání o zdravotních rizicích při požívání návykových látek. Na závěr pan lektor zodpověděl otázky dětí a přislíbil další návštěvu, při které budeme pokračovat v praktickém cvičení obvazování a nácviku zotavovací polohy.