Žáci 5.B navštívili čítárnu knihovny, aby společně s paní knihovnicí z regionálního oddělení pracovali na svém třídním projektu. Nejdříve se krátce seznámili s prací tohoto oddělení, které jim připravilo složky s materiály o jednotlivých osobnostech, což jim velmi usnadnilo práci. Knihovně velmi děkujeme za podporu! Pak už následovalo pročítání a bádání v dokumentech, psaní poznámek a zjišťování informací. Paní knihovnice jim byla celou dobu k dispozici a pomáhala a učila děti vyhledávat v archivních svazcích. Práce šla všem rychle od ruky a odnesli jsme si spoustu materiálů, který teď musíme zpracovat a doplnit o fotografie. Celý projekt zakončíme posledního března, kdy budeme vše kompletovat k prezentaci.